Zaświadczenie o rewitalizacji  

 
 

Opis:

Zaświadczenie o obszarze rewitalizacji


Dotyczy:

wnioskodawcy, osoby fizycznej, przedsiębiorców,


Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia

dowód uiszczenia opłaty skarbowej


Sposób dostarczenia dokumentów:

osobiście, pocztą, elektronicznie


Podstawa prawna:

Art.217 § 2 pkt 1 i art. 218 ustawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Gospodarki nieruchomościami i Planowania Przestrzennego


Termin świadczenia usług:

cały rok


Termin realizacji usługi:

7 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki, w uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony


Informacje o opłatach:

Opłata 17 zł


Tryb odwoławczy:

brak


Uwagi:

-

 

Załączniki

Wniosek - pdf

Data: 2018-05-25 10:27:44 Rozmiar: 70.79k Format: .pdf Pobierz

Wniosek - doc

Data: 2018-05-25 10:27:44 Rozmiar: 19.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 880
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Śpiewak
Czas wytworzenia: 2018-01-05 13:13:41
Czas publikacji: 2018-05-25 10:27:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak