Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III/24/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objete programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2019-01-03 12:32:35
Uchwała nr III/23/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabór Wielki"- część A w gminie Miękinia

2019-01-03 12:29:04
Uchwała nr II/16/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2018-12-04 13:05:18
Uchwała nr II/14/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/429/18 RG Miękinia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 336 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

2018-12-04 13:02:23
Uchwała nr II/7/18 w sprawie nadania nazwy ulicy "Herbaciana" w miejscowości Wilkszyn

2018-12-04 13:00:28