Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/57/19 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/444/18 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej ne 2056D i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

2019-03-04 10:21:39
Uchwała nr V/50/19 w sprawie nadania nazwy ulicy "Klonowa" w miejscowośi Brzezina

2019-03-04 10:20:33
Uchwała nr V/49/19 w sprawie nadania nazwy ulicy "Jaworowa" w miejscowości Brzezina

2019-03-04 10:19:10
Uchwała nr V/48/19 w sprawie nadania nazwy ulicy "Fabryczna" w miejscowości Błonie

2019-03-04 10:17:54
Uchwała nr IV/41/19 w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzacym jest gminia Miękinia

2019-01-29 09:29:34
Uchwała nr IV/31/19 w sprawie nadania nazwy ulicy "Brzoskwiniowa" w miejscowosci Lutynia

2019-01-29 09:27:21
Uchwała nr III/24/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objete programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2019-01-03 12:32:35
Uchwała nr III/23/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabór Wielki"- część A w gminie Miękinia

2019-01-03 12:29:04
Uchwała nr II/16/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2018-12-04 13:05:18
Uchwała nr II/14/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/429/18 RG Miękinia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 336 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

2018-12-04 13:02:23