Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miękinia za rok 2016

2017-05-16 13:56:55
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miękinia za rok 2015

Treść dokumentu

2016-06-01 13:50:03
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miękinia za rok 2013 i 2014

Treść dokumentu

2016-06-01 13:49:17
„Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Miękinia do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

 
2012-10-18 12:07:09
Informacja dla przedsięborców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 
2012-09-20 13:28:36
Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2012-09-20 11:13:27
Informacja na temat formy składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 
2012-08-08 09:13:55
Opinia w sprawie projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012.

 
2012-04-18 09:21:47
Podmioty odbierające odpady komunalne

 
2012-02-03 12:42:49