Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-17 12:13:50 Rok 2018 / Wykonanie tablic informacyjnych Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2018-07-17 10:35:50 Nadanie numeru / Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2018-07-13 09:31:23 Petycje / Petycja w sprawie zwiększenia ilości kursów autobusów komunikacji podmiejskiej nr 938 Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2018-07-12 14:57:50 Rok 2018 / Rozbiórka budynku po byłej szkole podstawowej w Lutyni Alicja Chilińska Publikacja artykułu
2018-07-12 14:56:46 Rok 2018 / Rozbiórka budynku po byłej szkole podstawowej w Lutyni Alicja Chilińska Edycja artykułu
2018-07-12 12:57:11 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji celu publicznego dla przebudowy publicznej drogi gminnej relacji Wilkostów-Brzezinka Średzka na terenie działek nr 70 w obrębie geodezyjnym Wilkostów oraz działek nr 241 i 228 w obrębie geodezyjnym Brzezinka Średzka w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.27.2018) Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-07-12 09:15:07 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / „Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miękinia w roku szkolnym 2018/2019” Alicja Chilińska Edycja artykułu
2018-07-11 15:07:36 Rok 2018 / Dostawa wyposażenia kuchni i jadalni w Przedszkolu Publicznym w Lutyni Alicja Chilińska Edycja artykułu
2018-07-11 10:38:57 Rok 2018 / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2017.ES2 zawiadamiające że w dniu 25 czerwca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 17/18 zmienił własną decyzję Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D” Monika Śpiewak Edycja artykułu
2018-07-11 10:25:33 Rok 2018 / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2017.ES2 zawiadamiające że w dniu 25 czerwca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 17/18 zmienił własną decyzję Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D” Monika Śpiewak Publikacja artykułu