Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-14 15:52:23 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i dróg publicznych, administrowanych budynków oraz placówek oświatowych należących do Gminy Miękinia w latach 2019 - 2020. Zamówienie powtórzone Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2018-11-14 13:47:14 Aktualne nabory / Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. zamówień publicznych Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2018-11-14 10:07:02 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Unieważnienie "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i dróg publicznych, administrowanych budynków oraz placówek oświatowych należących do Gminy Miękinia w latach 2019 - 2020" Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2018-11-13 11:16:47 Rok 2018 / Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.15.2018.MN z dnia 31 października 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 27 sierpnia 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 8/18 z dnia 31 października 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 8” Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-11-09 12:58:03 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i dróg publicznych, administrowanych budynków oraz placówek oświatowych należących do Gminy Miękinia w latach 2019 - 2020 Monika Jedynak Edycja artykułu
2018-11-09 11:02:52 Rok 2018 / Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.12.2018.MN z dnia 26 października 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, złożony dnia 22 sierpnia 2018 r., Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 6/18 z dnia 26 października 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 5” Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-11-08 13:09:25 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na części działek nr 174/5, 174/6, 174/8, 174/13 i 174/14 w obrębie geodezyjnym Brzezina w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.41.2018) Monika Śpiewak Publikacja artykułu