Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-21 08:24:19 Budżet gminy na rok 2017 / Zarządzenie nr 37/18 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2017r. Irena Jezierska Publikacja artykułu
2018-03-21 08:22:01 Rok 2018 / Zarządzenie nr 37/18 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2007 rok Irena Jezierska Publikacja artykułu
2018-03-20 14:48:17 Rok 2018 / Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2018-03-20 11:10:02 Rok 2018 / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazów umyślnego zabijania, chwytania oraz niszczenia siedlisk obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego Castro fiber na działkach numer 398 i 407 obręb Miękinia w gminie Miękinia Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2018-03-19 13:40:31 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Nowe miejsca rekreacji w gminie Miękinia w Krainie Łęgów Odrzańskich Irena Jezierska Edycja artykułu
2018-03-19 13:31:17 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Nowe miejsca rekreacji w gminie Miękinia w Krainie Łęgów Odrzańskich Irena Jezierska Edycja artykułu
2018-03-19 13:30:03 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Nowe miejsca rekreacji w gminie Miękinia w Krainie Łęgów Odrzańskich Irena Jezierska Edycja artykułu
2018-03-16 09:44:50 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia Magdalena Tarnowska Edycja artykułu
2018-03-15 13:55:34 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia Magdalena Tarnowska Edycja artykułu
2018-03-15 08:09:40 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wróblowice – aktywność gospodarcza” w gminie Miękinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu