Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-22 14:02:16 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pisarzowicach w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2018-05-22 08:18:29 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2018-05-22 08:17:00 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miękinia dla jednostki urbanistycznej „A” Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2018-05-22 07:47:53 Rok 2018 / Zarzadzenie nr 72/18 w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach Programu Grantowego "Miękińska Inicjarwa -Razem" Irena Jezierska Publikacja artykułu
2018-05-21 11:28:41 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Zakup i dostawa sprzętu sportowego dla hali sportowej i siłowni przy Szkole Podstawowej w Lutyni Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2018-05-21 09:06:52 Rok 2018 / Zarządzenie nr 71/18 w sprawie udzielania pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini Irena Jezierska Edycja artykułu
2018-05-21 09:06:22 Rok 2018 / Zarządzenie nr 71/18 w sprawie udzielania pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini Irena Jezierska Edycja artykułu
2018-05-18 11:36:12 Przetargi ogłoszone w 2018 roku / Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia” Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2018-05-18 11:29:12 Rok 2018 / Zarządzenie nr 71/18 w sprawie udzielania pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini Irena Jezierska Publikacja artykułu
2018-05-18 09:50:03 Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową / Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 77/3, 77/6, 77/7 w m. Miękinia Paweł Ziółkowski Edycja artykułu