Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-19 14:39:20 Ogłoszenia i komunikaty / Remont pomieszczeń garażowych OSP Miękinia, ul. Kościuszki 43 Monika Jedynak Edycja artykułu
2018-09-19 14:38:03 Rok 2018 / Zarządzenie nr 120/18 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Miękinia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Irena Jezierska Publikacja artykułu
2018-09-19 14:26:20 Wybory samorządowe 2018 r. / Dyżur urzędnika wyborczego w dniu 21 września 2018r. Irena Jezierska Publikacja artykułu
2018-09-19 11:41:54 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/39/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 97/19, 83 i 100 w obrębie geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia dla potrzeb m.in. zabudowy mieszkaniowej (GNPP.6733.31.2018) Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-09-19 11:41:19 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/38/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia na terenie działek nr 178 i 189 w obrębie geodezyjnym Brzezinka Średzka oraz działki nr 302 w obrębie geodezyjnym Pisarzowice w gminie Miękinia (GNPP.6733.30.2018) Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-09-19 11:40:34 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/37/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 315/1, 645, 312, 309/16 wraz ze złączami na terenie obejmującym działek nr 309/13, 309/14, 309/15, 309/10 w obrębie geodezyjnym Mrozów w gminie Miękinia (GNPP.6733.29.2018) Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-09-19 11:39:23 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/36/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 397/5 i 402/1 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia dla potrzeb m.in. zabudowy mieszkaniowej (GNPP.6733.28.2018) Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-09-19 11:04:53 Rok 2018 / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-PP.764.50.2018.GM2 z dnia 13 września 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 20 kV na terenie działki nr 105/2 w miejscowości Brzezinka Średzka w gminie Miękinia, znajdujacej sie na liście terenów kolejowych zamknietych Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-09-18 13:09:29 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 33/4 i 52/5 w obrębie geodezyjnym Pisarzowice w gminie Miękinia dla potrzeb m.in. zabudowy mieszkaniowej (spr. GNPP.6733.33.2018) Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-09-18 13:08:00 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji celu publicznego dla budowy sieci kablowej niskiego napięcia na terenie działki nr 253/2 w obrębie geodezyjnym Krępice w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.32.2018) Monika Śpiewak Publikacja artykułu