Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-22 11:57:56 zarządzenia 2019r. / Zarządzenie nr 61/19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/19 z dnia 12 lutego 2019r w sprawie powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019r. Irena Jezierska Publikacja artykułu
2019-02-21 15:04:40 Rok 2019 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 370/1, 370/3, 402/1, 402/2, 412/2, 691/8, 691/9 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.7.2019) Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2019-02-21 15:04:01 Rok 2019 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 437/4, 437/7, 438/1, 438/2, 439/1 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.6.2019) Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2019-02-21 15:03:13 Rok 2019 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE De63 na terenie działek nr 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 240 w obrębie geodezyjnym Brzezina w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.5.2019) Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2019-02-21 13:39:18 Przetargi ogłoszone w 2019 roku / Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 336 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Brzezinka Średzka Monika Jedynak Edycja artykułu
2019-02-21 11:47:03 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2019-02-20 15:25:37 Rok 2019 / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Alicja Chilińska Publikacja artykułu
2019-02-20 13:03:49 Przetargi ogłoszone w 2019 roku / Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w miejscowośći Wilkszyn Monika Jedynak Edycja artykułu
2019-02-18 15:11:00 Rok 2019 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia z dnia 18.02.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 228 i 54/10 wraz ze złączami na terenie obejmującym działki nr 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/11, 54/12, 54/13 i 54/14 w obrębie geodezyjnym Brzezinka Średzka w gminie Miękinia Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2019-02-18 15:07:16 Rok 2019 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia z dnia 18.02.2019 r. o wydanej decyzji nr CP/5/2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 4/165 w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2019-02-15 13:51:41 Aktualne nabory / Nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej" Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2019-02-15 13:35:52 Przetargi ogłoszone w 2019 roku / Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w miejscowośći Wilkszyn Monika Jedynak Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników